Konferenca o evropskem patentu z enotnim učinkom , 5.5.2016

Spoštovani člani Združenja SI-TT,

posredujemo vabilo na konferenco o evropskem patentu z enotnim učinkom, ki jo organizira URSIL v sodelovanju z EPO in s podporo GZS v Ljubljani 5. 5. 2016

Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) bo v sodelovanju s Evropskim patentnim uradom (EPU) in ob podpori Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) 5. 5. 2016 organiziral konferenco: »Evropski patent z enotnim učinkom: priložnosti in izzivi« o izzivih in priložnostih, ki jih za Evropsko unijo in s tem tudi za Slovenijo prinašata evropski patent z enotnim učinkom in s tem povezano enotno patentno sodišče.

Proces vzpostavitev evropskega patenta z enotnim učinkom in Enotnega patentnega sodišča se postopoma zaključuje in neznanke, s katerimi smo se soočali ob podobnem dogodku junija 2014, so zdaj v veliki meri pojasnjene. Urad zato ocenjuje za potrebno in primerno, da se pred uveljavitvijo obeh instrumentov še enkrat opravi odprta, celovita in strokovna javna razprava o tem, kaj prihajajoča ureditev in z njo povezane spremembe prinašajo na eni strani EU in na drugi strani še posebej Republiki Sloveniji in slovenskemu gospodarstvu.

Naša želja je, da bo konferenca priložnost za odprto in strokovno razpravo, hkrati pa tudi priložnost, da se zainteresirana strokovna in širša slovenska javnost objektivno in celovito seznani z aktualnim dogajanjem na tem področju. Konferenca bo zato sestavljena iz dveh vsebinskih sklopov. Prvi del bo namenjen predvsem seznanitvi z aktualnim dogajanjem, vezanim na vzpostavitev evropskega patenta z enotnim učinkom in Enotnega patentnega sodišča, ki vključuje tudi Center za arbitražo in mediacijo s sedežem v Ljubljani in Lizboni. V drugem delu, pa bo težišče na razpravi o tem, kaj evropski patent z enotnim učinkom pomeni za slovensko in evropsko gospodarstvo, še posebej v luči intenzivne izvozne narave slovenskega gospodarstva, za katerega je svoboda delovanja na tujih trgih še kako pomembna. V želji, da bi vzbudili zanimanje kar najširšega kroga zainteresirane javnosti, smo na dogodek povabili širok nabor domačih in tujih deležnikov.

Z organizacijo tega dogodka bo URSIL obeležil tudi 25-letnico svojega obstoja in svetovni dan intelektualne lastnine (26. april).

Konferenca bo potekala 5. maja 2016 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenija (Dvorana A v 1. nadstropju, Dimičeva 13, Ljubljana) od 8.30 do 17.00 ure v slovenskem jeziku ob hkratnem tolmačenju v angleški jezik.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prosimo pa vas, da svojo udeležbo prijavite prek elektronske prijavnice na spletni strani: https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/Novice/ArticleId/52077/unitarni-patent najkasneje do 29. aprila 2016, saj je število mest omejeno.

Vljudno vabljeni!

 
seo